Dudince

Dudince

Obec a Lázně Dudince leží v nadmořské výšce 140 m v údolí říčky Štiavnice, na rozhraní Krupinské planiny a Ipeľské pahorkatiny. Obec vznikla před 13. stol. a leží v historickém kraji Hont. Dudince mají teplé stabilní klima, jsou nejteplejším místem na Slovensku V lázních Dudince se léčí nemoci pohybového ústrojí a nemoci nervové. Zdejší minerální voda je vhodná i pro léčbu chorob žaludku, krevního tlaku, chorob kožních a při onemocnění dýchacích cest. Používá se hlavně ke koupelím, a také k pitné kúře. Lázně Dudince poskytují vody typu zemito-alkalicko-slaných a glauberovských sirných kyselek o teplotě 30 °C. Vznik dudinských pramenů je spjat s geologickou stavbou okolí a hlavně s existencí vulkanického pohoří, na jehož okraji začali po tektonické poruše vyvěrat prameny. Léčebný význam Dudinců se zakládá na balneologickém využití přírodních léčivých vod, které zde vyvěrají s velkou vydatností. Kapacita nových pramenů je až 4 tisíce litrů za minutu. Dudinské termální minerální prameny jsou složitým a vzácným typem léčivých vod. Pro mimořádně příznivé chemické složeni se zařazují mezi nejcennější slovenské minerální prameny. Patří k těm málo minerálním vodám, které obsahují volně rozpuštěný kysličník uhličitý a sirovodík. Hydrouhličitanová, sodno-vápenatá, železnatá, sirná, uhličitá, hypotonická termální voda dudinských pramenů obsahuje všechny základní prvky léčivých minerálních vod, které se v takto příznivém složení vyskytují jen ojediněle. V litru vody je rozpuštěno 4300 mg solí. Bohatý je obsah plynů, hlavně kysličníku uhličitého (1500 mg/lit.) a sirovodíku (10 mg/lit.) Teplota vody při vývěru je 28,7 °C. Jedinečná dudinská voda je vhodná při léčbě pohybových, nervových, kardoivaskulárních, manažerských a civilizačních chorob. Voda podobného složení se nachází jen v Japonsku a ve známých francouzských lázních Vichy.

Kontakt