Sklené Teplice

Sklené Teplice

Obec a Lázně Sklené Teplice leží v údolí potoka Tepla ve Štiavnických vrších. Pojmenování Sklené Teplice vystihuje sklářskou huť, existující již v r. 1340 a teplé minerální prameny, které jsou poprvé uváděny v 16. stol.

Lázně Sklené Teplice leží ve vynikající poloze, skryty v horském údolí, obklopeny panenskou přírodou v hlubokých lesích v naprostém klidu v oblasti chráněné jako přírodní park.


V Lázních Sklené Teplice se léčí nemoci pohybového ústrojí a nemoci nervové za pomoci horké hypotomické, sírano—vápenaté—hořečnaté vody o teplotě 37°—52,3°C, s celkovou mineralizací 2456 mg.l-1.

V současnosti v Sklených Teplicích vyvěrá 14 pramenů s teplotou od 37°C do 52,3°C, nejatraktivnější je vývěr přes travertinový vodopád přímo do jeskynního jezírka – lázeňského bazénu v jeskyni Parenica. Využívají se i umělé hloubkové vrty a studny až do hloubky 1600m.


V místech vývěrů termálních pramenů, vlévajících se do místního potoka Teplá, vznikají v důsledku vylučování minerálů t.zv. travertinové vodopády, které stále rostou


Hostům lázní Sklené Teplice je k dispozici koupaliště s termální vodou a lyžařský vlek

Turisté ocení značené turistické trasy k turistickým cílům v okolí, např. na kopec Pustý hrad se základy středověkého hradu Teplica.

Kontakt